Relacja z okazji setnej rocznicy śmierci ś.p. Leona Michalskiego

29/09/2017