Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

01/08/2018

W środę 1 sierpnia przedstawiciele Wielkopolskiego Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej w Szamotułach spotkali się na cmentarzu w Szamotułach. Dokładnie o godz. W, czyli 17.00, kiedy to 74 lata temu wybuchło powstanie w Warszawie, uczcili minutą ciszy pamięć o powstańcach. Następnie zapalone zostały znicze na grobie Leona Michalskiego - Szamotulanina, który czynnie uczestniczył w walkach powstańczych w sierpniu i wrześniu 1944 r.