O nas

Najważniejsze informacje o naszym stowarzyszeniu

26 kwietnia 2004 r. utworzone zostało Szamotułach Towarzystwo Przyjaciół Armii Krajowej jako pierwsza tego typu organizacja w Wielkopolsce, a druga w Polsce. Po kilu latach działalności, 25 września 2008 r., przyjęło imię prof. Stanisława Lecha Jankowskiego, żołnierza AK działającego na terenie Szamotuł i Wronek.
22 czerwca 2010 r. Towarzystwo weszło w skład nowej organizacji - Wielkopolskiego Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej.
Szamotulskie koło WSPAK działa przy Muzeum - Zamku Górków, skupia uczniów szkół ponadpodstawowych.

Czym zajmuje się Wielkopolskie Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej?

Honor, umiłowanie ojczyzny, pełne oddanie sprawom narodowym, poświęcenie życia dla wolności i niepodległości, troska o polski naród, terytorium, język, kulturę, tradycje i losy przyszłych pokoleń - to cechy, charakteryzujące bohaterów tworzących struktury Polskiego Państwa Podziemnego. W obliczu tragicznych dla Polski wydarzeń II Wojny Światowej, czyli rozerwania terytorium naszego kraju pomiędzy najeźdźców z zachodu i ze wschodu, nie zabrakło ludzi heroicznie poświęcających się dla odzyskania przez Polskę całkowitej suwerenności. To właśnie o członkach Polskiego Emigracyjnego Rządu w Londynie i jego siły zbrojnej -Armii Krajowej, czyli Wojska Polskiego, chcemy pamiętać i ich zasadami się kierować. Nie zapominamy również o walczących w szeregach Związku Walki Zbrojnej, czy Narodowych Sił Zbrojnych. Nie kto inny, jak Partyzanci, Cichociemni, członkowie Szarych Szeregów, Powstańcy Warszawy, Sanitariuszki, Łączniczki i długo dalej by wymieniać, ponad korzyści własne, postawili losy okupowanego kraju i dla niego całkowicie się poświęcili.

Ponad 20 lat temu powstał Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, skupiający w swoich szeregach jej członków i kultywujący etos AK. Nowopowstałe Wielkopolskie Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej ma charakter testamentu żołnierzy Armii Krajowej, a ramy jego działalności dbają o to, by nigdy nie doszło do zaprzepaszczenia dorobku i dobrego imienia AK. Stowarzyszenie nie będzie nigdy przybudówką polityczną ani płaszczyzną do realizacji własnych celów. Jego celami są bowiem przejęcie i kontynuacja etosu AK, kultywowanie pamięci o Polskim Państwie Podziemnym, utrwalanie historii, przekazywanie młodym pokoleniem prawdy o obu okupantach, powojennym losie Polski, bohaterstwie i niezłomnej postawie jej obrońców, opieka nad kombatantami oraz opieka nad miejscami pamięci. Przypominając o przeszłości, będziemy starać się pokazywać młodzieży znaczenie wartości rycerskich: honoru, odwagi, prawości i służby ojczyźnie, tak w czasie pokoju jak i zagrożenia.

Stowarzyszenie powołało do życia 22 czerwca 2010 roku 26 członków założycieli. Są nimi weterani, członkowie rodzin naszych narodowych bohaterów oraz przyjaciele AK, współpracujący do tej pory z ŚZŻAK oraz Towarzystwem Przyjaciół Armii Krajowej. W walnym zebraniu założycielskim uczestniczył m.in. Płk Jan Górski, Prezes Okręgu Wielkopolska ŚZŻAK, który podkreślił wielkie znaczenie powołania WSPAK oraz wyraził nadzieję na podtrzymywanie etosu AK i przekazywanie ideałów jej żołnierzy przyszłym pokoleniom. Zebranie członków zatwierdziło statut oraz wybrało władze. Funkcję prezesa piastuje Pan Henryk Józefowski, członek nadzwyczajny ŚZŻAK, pełniący zarazem funkcję Członka Rady Naczelnej oraz jednego z opiekunów TPAK w Wielkopolsce. Stowarzyszenie otrzymało już osobowość prawną. Nadano mu numer KRS, Regon i NIP. WSPAK otwarte jest na nowych członków. Dla chcących przystąpić, czy to z długu wdzięczności dla żołnierzy AK czy z woli serca, wierności wspomnianym ideałom lub umiłowania historii, wystarczy wypełnić deklarację członkowską. Uroczystość oficjalnej inauguracji działalności Stowarzyszenia odbyła się 28 listopada 2010 roku o godzinie 11.00 w Sali Białej Urzędu Miasta.