O patronie

Patronem Wielkopolskiego Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej koło w Szamotułach jest Stanisław Lech Jankowski.

Stanisław Lech Jankowski urodził się 26 czerwca 1914 r. w Grodzisku Wielkopolskim w rodzinie rzemieślniczej. W 1932 r. ukończył gimnazjum w Kościanie i uzyskał świadectwo dojrzałości. Brak środków materialnych uniemożliwił mu jednak dalszą naukę na studiach wyższych. Przez kilka lat pracował zarobkowo w zakładach przemysłu rolno - spożywczego. W latach 1935-36 odbył służbę wojskową w Szkole Podchorążych Piechoty w Poznaniu.

W 1937 r. Stanisław Lech Jankowski rozpoczął studia na Wydziale Rolniczo - Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego, które musiał przerwać z powodu wybuchu II wojny światowej. Jako żołnierz uczestniczący w kampanii wrześniowej został ranny i dostał do niewoli niemieckiej i przebywał w obozie jenieckim w Biedrusku. Ze względu na stan zdrowia wkrótce został zwolniony i jako inwalida pod koniec października 1939 r. powrócił do Szamotuł. Tutaj zobaczył politykę prowadzoną przez okupanta niemieckiego. Represje, aresztowania i egzekucje Polaków odczuł również na własnej skórze. Po upadku państwa polskiego i braku jakiejkolwiek pomocy ze strony sojuszników zachodnich, Polacy jak również społeczeństwo szamotulskie byli rozczarowani, zagubieni i sterrorzowani przez okupanta. Brak informacji o losach żołnierzy z rozbitych armii, o sytuacji rządu polskiego, zakaz gromadzenia się czy słuchania radia przygnębiało Polaków i groziło całkowitemu podporządkowaniu okupantowi. Stanisław Jankowski zaczął aktywnie działać na rzecz podtrzymania nadziei w zwycięstwo i przekonanie o nieuniknionej klęsce Niemców. Wraz z kolegami zorganizował "Ruchomą Bibliotekę", wykorzystując do tego celu księgozbiór prywatny i częściowe zasoby biblioteki szamotulskiego gimnazjum. Młodzi ludzie liczyli na to, że upowszechniając odpowiednią literaturę, wpłyną korzystnie na stan psychiczny Polaków i przywrócą wiarę w odzyskanie niepodległości. I w dużej mierze im się to udało.

W 1940 r. do Szamotuł powrócił z obozu jenieckiego uczestnik kampanii wrześniowej Stanisław Zgaiński, który poinformował kolegów o tworzących się organizacji konspiracyjnych. Sam już należał do Związki Walki Zbrojnej, złożył przysięgę i otrzymał pseudonim "Klon". Tym samym Zgaiński stał się przywódcą konspiracji na terenie powiatu szamotulskiego. Do ZWZ, później AK, przystąpił również Stanisław Jankowski i jego koledzy. Warunków do podjęcia walki zbrojnej nie było, dlatego prowadzili walkę cywilną. W tym celu zbierano informacje o prześladowanych Polakach, organizowano dla nich pomoc, zapoczątkowano